DANH MỤC SẢN PHẨM VÀ GIÁ CHI TIẾT

Thép không gỉ X6CrNi17-1, Inox 1.4017

60,000  50,000 

Thép không gỉ X1CrNb15, Inox 1.4595

60,000  50,000 

Inox, Thép không gỉ X6CrNiTi12, 1.4516

60,000  50,000 

Inox 430Nb, Thép không gỉ X3CrNb17, 1.4511

60,000  50,000 

Thép không gỉ X2CrTi17, Inox 1.4520

60,000  50,000 

THÉP HỢP KIM CÁC LOẠI

20,000  15,000 

Inox 405, Thép không gỉ X6CrAl13, 1.4002, S40500, 405S17

60,000  50,000 

Inox 439, Thép không gỉ X3CrTi17, 1.451, SUS 439, S43035

60,000  50,000 

Inox, Thép không gỉ X2CrNi12, 1.4003, S40977, 3CR12

60,000  50,000 

Inox 410s , Thép không gỉ X6Cr13, S41008, 403S17

60,000  50,000 

Sản Phẩm Inox

60,000  50,000 

Inox 444, Thép không gỉ X2CrMoTi18-2, 1.4521, SUS 444, S44400

60,000  50,000 

Inox 434, Thép không gỉ X6CrMo17-1, 1.4113, SUS 434, S43400, 434S17

60,000  50,000 

Inox 430, Thép không gỉ X6Cr17, 1.4016, S43000, 430S17

60,000  50,000 

Inox 304

60,000  50,000 

NHÔM CÁC LOẠI GIÁ RẺ

60,000  50,000 

TITAN CÁC LOẠI GIÁ RẺ

1,000,000  600,000 

Thép không gỉ X5CrNiMoTi15-2, Thép 1.4589, Inox S42035

60,000  50,000 

NIKEN – NICKEL CÁC LOẠI

2,000,000  1,200,000 

Inox, Thép không gỉ X2CrTi12, 1.4512, Inox 409, S40900, 409S19

60,000  50,000 

INOX CÁC LOẠI GIÁ RẺ

60,000  50,000 

ĐỒNG CÁC LOẠI GIÁ RẺ

120,000  100,000 

Thép không gỉ X2CrMoTi17-1, Inox 1.4513

60,000  50,000 
HÌNH ẢNH KHO HÀNG

KIẾN THỨC VỀ NHÔM

KIẾN THỨC VỀ ĐỒNG VÀ HỢP KIM ĐỒNG